Odeslat požadavek

Potvrďte, že zadané telefonní číslo odpovídá vašemu účtu Lime.

ID kód se nachází přímo pod QR kódem na vozidle Lime. Pokud již ID kód nemáš k dispozici, napiš "Nedostupný".

Zadejte prosím podrobnosti svého požadavku. Náš pracovník podpory vás bude co nejdříve kontaktovat.

Přidejte soubor nebo sem přetáhněte soubory